Size Guide

Ring size guide

วิธีวัดไซส์แหวน

01

วัดจากแหวนที่ใส่ หรือมีอยู่แล้ว

วัดแหวนจากขอบด้านในดังภาพ

02

วัดเส้นรอบวงของแหวนจากนิ้วมือ

 1. ตัดกระดาษกว้าง 5 มม. ยาว 100 มม.
 2. นำกระดาษที่ตัดไว้มาทาบกับนิ้ว
 3. นำกระดาษมาพันโคนนิ้วให้พอดี (กรณีถ้าข้อนิ้วใหญ่กว่าโคน ให้วัดที่ข้อ)
 4. ทำเครื่องหมายบนกระดาษ
 5. วัดเส้นรอบวงของนิ้วเป็น มม. แล้วนำมาเทียบกับตารางวัดไซส์

Ring size guide

วิธีวัดไซส์แหวน

01

วัดจากแหวนที่ใส่ หรือมีอยู่แล้ว

วัดแหวนจากขอบด้านในดังภาพ

02

วัดเส้นรอบวงของแหวนจากนิ้วมือ

 1. ตัดกระดาษกว้าง 5 มม. ยาว 100 มม.
 2. นำกระดาษที่ตัดไว้มาทาบกับนิ้ว
 3. นำกระดาษมาพันโคนนิ้วให้พอดี
  (กรณีถ้าข้อนิ้วใหญ่กว่าโคน ให้วัดที่ข้อ)
 4. ทำเครื่องหมายบนกระดาษ
 5. วัดเส้นรอบวงของนิ้วเป็น มม. แล้วนำมาเทียบกับตารางวัดไซส์

Bracelet size guide

วิธีวัดไซส์สร้อยข้อมือ

01

วัดความยาวรอบข้อมือ

 1. ตัดกระดาษ หรือสายวัดพันรอบข้อมือ โดยให้เผื่อความหลวมตามต้องการ
 2. ทำเครื่องหมายบนกระดาษ
 3. นำกระดาษที่วัดรอบข้อมือมาทาบกับไม้บรรทัด จะได้ขนาดความยาวเป็น นิ้ว

Bracelet size guide

วิธีวัดไซส์สร้อยข้อมือ

01

วัดความยาวรอบข้อมือ

 1. ตัดกระดาษ หรือสายวัดพันรอบข้อมือ โดยให้เผื่อความหลวมตามต้องการ
 2. ทำเครื่องหมายบนกระดาษ
 3. นำกระดาษที่วัดรอบข้อมือมาทาบกับไม้บรรทัด จะได้ขนาดความยาวเป็น นิ้ว