การรับประกันคุณภาพของสินค้า

สินค้าของ Jewellista ผลิตด้วยช่างฝีมือคุณภาพ สินค้าทุกชิ้นของเรามีการรับประกัน 14 วัน นับจากวันที่มีการสั่งซื้อออเดอร์นั้นๆ หากต้องการนําสินค้ามาเปลี่ยนจะต้องนํามาพร้อมกับหลักฐานการสั่งซื้อ, ใบเสร็จจ่ายเงิน และใบการันตีที่แนบ ไปพร้อมกับสินค้า สามารถส่งกลับคืนมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 

ารรับประกันสินค้าของเราไม่รวมกรณี

  • สินค้าหักหรือแตกเสียหาย (ที่นอกเหนือจากกระบวนการผลิต)
  • ความเสียหายที่เกิดจากการสวมใส่ หรือใช้สินค้า/ดูแลรักษาสินค้าผิดวิธี
  • สีของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพผิวของผู้สวมใส่
  • สีของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสารเคมีต่างๆ เช่น น้ําหอม, สบู่, น้ํา, สเปรย์ฉีดผม หรือโลชั่นต่างๆ

บริการชุบสีสินค้าฟรี…
เหมือนได้จิวเวลรีชิ้นใหม่

Jewellista บริการชุบสีสินค้าให้ลูกค้าฟรี 1 ครั้งภายใน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง Line :@jewellista
  • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับมายังบริษัท
  • ระยะเวลาดำเนินการ 7-15 วัน 
  • Jewellista ส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าฟรี หรือแจ้งรับได้ที่หน้าร้านสาขาเซ็นทรัลพระรามเก้า

ขั้นตอนการรับประกันสินค้า

01

ลูกค้าติดต่อเพื่อแจ้งเรื่องปัญหาและการประกันคุณภาพสินค้าต่อทีมงาน Jewellista ผ่านทาง Line :@jewellista

02

ทางทีมงานจะเช็คสินค้ากับเงื่อนไขระยะเวลาการรับประกันสินค้าว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่

03

ถ้าตรงตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทางทีมงานจะแจ้งให้ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาที่สํานักงาน โดย ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับมาทั้งหมด

04

หลังจากได้รับสินค้าแล้วทางทีมงานจะเช็คสินค้ากับเงื่อนไขการรับประกันว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่ และจะแจ้งรายละเอียดต่างๆกับลูกค้าผ่านทาง Line

05

ทางทีม Jewellista จะทําการซ่อมแซมและขัด แต่ง ชุบ ชิ้นงานใหม่ (ตามแต่กรณี) ภายใน 14 วันทําการนับตั้งแต่สินค้าส่งมาถึงบริษัท และจะจัดส่งสินค้าที่ได้รับการแก้ไขคืนลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย

06

หากเช็คแล้วสินค้ามีระยะเวลาเกินกําหนดการรับประกัน ลูกค้ายังสามารถนํามาปรึกษาทางทีมงานและสามารถส่งกลับมาแก้ไขได้ตามราคาที่กําหนดตลอดอายุการใช้งาน