นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

สินค้าของ Jewellista ผลิตด้วยช่างฝีมือคุณภาพ สินค้าทุกชิ้นของเรามีการรับประกัน 30 วัน หลังจากการรับมอบสินค้า หากพบว่าสินค้าชำรุด เสียหายเนื่องจากการผลิต หรือการขนส่ง กรุณาติดต่อบริษัทโดยแสดงภาพสินค้าที่ชำรุดพร้อมหลักฐานการสั่งซื้อ, ใบเสร็จจ่ายเงิน และใบการันตีที่แนบ ไปพร้อมกับสินค้า

เนื่องจากเหตุผลด้านสุขอนามัย เครื่องประดับทุกชิ้นไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ อย่างไรก็ตามหากพบความผิดพลาด เนื่องจากได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง หรือได้รับสินค้าไม่ครบ หรือสินค้าสินค้าชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการผลิตหรือขนส่ง กรุณส่ง Email มาที่ admin@jewellista.com ภายในเวลา 3-5 วันหลังจากได้รับสินค้า เพื่อดำเนินการเปลี่ยน, คืนสินค้า หรือคืนเงินต่อไป
 

เงื่อนไขการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

 • 1. เนื่องจากเหตุผลด้านสุขอนามัย สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน หรือต้องการคืนเงินต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ถูกใช้งาน
 • 2. สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานผิดประเภท
 • 3. สินค้าต้องไม่มีร่องรอยการเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน
 • 4. สินค้าต้องไม่ผ่านการซ่อมจากร้านค้าอื่น
 • 5. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนเงิน ต้องถูกส่งคืนพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ของสินค้านั้นๆ
 • 6. ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนหรือคืนเงินภายใน 3-5 วัน หลังจากได้รับสินค้า และต้องส่งคืนสินค้าภายใน 30 วัน

บริการชุบสีสินค้าฟรี…
เหมือนได้จิวเวลรีชิ้นใหม่

Jewellista บริการชุบสีสินค้าให้ลูกค้าฟรี 1 ครั้งภายใน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง Line :@jewellista
 • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับมายังบริษัท
 • ระยะเวลาดำเนินการ 7-15 วัน 
 • Jewellista ส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าฟรี หรือแจ้งรับได้ที่หน้าร้านทั้ง 4 สาขา

  ♡ Central Rama 9 : 089-8967063
  ♡ Central Ladprao : 098-2764451
  ♡ Central Rama 2 : 080-0564230
  ♡ Central EastVille : 080-0564234

ขั้นตอนการรับประกันสินค้า

01

ลูกค้าติดต่อเพื่อแจ้งเรื่องปัญหาและการประกันคุณภาพสินค้าต่อทีมงาน Jewellista ผ่านทาง Line :@jewellista

02

ทางทีมงานจะเช็คสินค้ากับเงื่อนไขระยะเวลาการรับประกันสินค้าว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่

03

ถ้าตรงตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทางทีมงานจะแจ้งให้ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาที่สํานักงาน โดย ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับมาทั้งหมด

04

หลังจากได้รับสินค้าแล้วทางทีมงานจะเช็คสินค้ากับเงื่อนไขการรับประกันว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่ และจะแจ้งรายละเอียดต่างๆกับลูกค้าผ่านทาง Line

05

ทางทีม Jewellista จะทําการซ่อมแซมและขัด แต่ง ชุบ ชิ้นงานใหม่ (ตามแต่กรณี) ภายใน 14 วันทําการนับตั้งแต่สินค้าส่งมาถึงบริษัท และจะจัดส่งสินค้าที่ได้รับการแก้ไขคืนลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย

06

หากเช็คแล้วสินค้ามีระยะเวลาเกินกําหนดการรับประกัน ลูกค้ายังสามารถนํามาปรึกษาทางทีมงานและสามารถส่งกลับมาแก้ไขได้ตามราคาที่กําหนดตลอดอายุการใช้งาน